Warownia Jomsborg

Eventy, Imprezy integracyjne, Imprezy okolicznościowe, Pikniki firmowe, Warsztaty historyczne, Teatr historyczny, Lekcje żywej historii, Pokazy walk, Inscenizacje historyczne.
Przekaż darowiznę
na Fundację Historyczną

Fundacja Historyczna

 

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat na rzecz Fundacji Historycznej

FUNDACJA HISTORYCZNA
ul. Baczyńskiego 16/7, 05-092 Łomianki

Nr konta : PL 92 1020 1026 0000 1302 0296 1605
Swift code: BPKOPLPW


   Fundacja Historyczna zajmuje się propagowaniem historii Polski, zwłaszcza w kontekście kontaktów ludów zamieszkujących obecne tereny Polski ze światem Wikingów, oraz innymi wojowniczymi ludami średniowiecznej Europy. Zajmuje się także działaniami pro ekologicznymi oraz działalnością na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym.

Działalność Fundacji jest wspierana przez grono wolontariuszy - pasjonatów historii, znane jako Drużyna Jomsborczyków (Jomsborg Vikings Hird). Fundacja zarządza grodem Wikingów i Słowian na warszawskim Żoliborzu, znanym jako Warownia Jomsborg, a terenem działania jest Polska oraz kraje Zjednoczonej Europy.

Fundacja Historyczna jest organizacją non-profit. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoje działania finansuje w całości z darowizn. Sponsorzy, którzy wspierają Fundację stałymi wpłatami, lub większymi sumami, są zapraszani do grona Przyjaciół Warowni Jomsborg z tytułem honorowego wojownika/wojowniczki Warowni, z prawem zorganizowania w Warowni prywatnej imprezy (np. urodzin czy wesela).

Teren zajmowany przez Warownię Fundacja wynajmuje od Miasta stołecznego Warszawa, za pośrednictwem Dzielnicy Żoliborz. Sama Warownia jest dziełem historyka i archeologa Stanisława Wdowczyka (Jarla Einara), zbudowana z kapitału własnego oraz z zaciągniętych kredytów.

Od listopada 2009 roku za wynajem terenu, na którym stoi Warownia, Fundacja płaci ok. 1850 zł miesięcznie, nie licząc kosztów elektryczności, kosztów działalności oświatowej, ekologicznej, prozdrowotnej, oraz kosztów produkcji festiwali historycznych i familijnych, a także spektakli historycznych.

Musimy utrzymać to miejsce,  bo przynosi ono wiele radości warszawiakom i turystom z całego świata, wszystkim pasjonatom historii, a przede wszystkim bardzo wielu dzieciom, również niepełnosprawnym, odwiedzającym nas z nauczycielami, w ramach projektu teatralno/edukacyjnego "Żywe Lekcje Historii".

Stałą załogę Warowni, poza Jarlem Einarem, stanowią dwa piękne owczarki niemieckie – Thor i Loki, oraz osiem wron siwych – częściowo oswojonych. W planach na 2020 mamy stworzenie stanowisk gniazdowych (budek lęgowych) dla jerzyków, oraz konieczną  intensyfikację działań mających zwiększyć ochronę stanowisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków (w tym Orła Bielika) w otaczającym nas obszarze NATURA 2000. W projektach Warowni na 2020 występują też działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, zwłaszcza w kontekście dzieci i młodzieży. Niektóre obiekty Warowni wymagają także  koniecznych napraw i konserwacji.
Dotychczas lwia część wpłat na Fundację pochodziła z jednoosobowej działalności gospodarczej Stanisława Wdowczyka (Jarl Einar), obsługującej wszystkie działania komercyjne.
Obecnie niestety trwa epidemia korona wirusa. Żywe lekcje historii, festiwale i eventy zostały odwołane na bliżej nieokreślony czas.

Cała nadzieja więc w hojności naszych dobroczyńców.

W związku z powyższym apeluję do wszystkich naszych obecnych i przyszłych Sympatyków i Przyjaciół  o wsparcie finansowe. 

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę.

Jarl Einar i Drużyna Warowni Jomsborg.
Warownia Jomsborg miała zaszczyt gościć: